Informace o nás

Tato informační stránka slouží k detailnímu popisu tohoto webového projektu, Vaší společnosti, produktů a služeb, které nabízíte. Zaměřte se především na Vaše silné stránky, dále popište historii společnosti, získané licence či ocenění..

     Folklorní soubor KOLACIA získal své pojmenování podle jeho zakladatele, duchovního otce a hlavního zpěváka Martina Kolacii. Tento dlouholetý sborový zpěvák z Moravy má  bohaté dovednosti a zkušenosti  s moravskou lidovou a folklorní hudbou.. A jelikož dlouhodobě působí též v pěveckém sdružení učitelů v Mostě, oslovil tam před časem nadaného profesního hudebníka, absolventa konzervatoře, učitele, kytaristu a člena Divadla rozmanitostí v Mostě Adama Šmejkala, kterého přesvědčil ke spolupráci, aby mu tak mohl předat nejen své zkušenosti, ale i napomoci v dalším uměleckém vývoji, v němž by vynikla krása moravské lidové písně. První zkušenost vznikla tak, že spolu nacvičili několik známých i méně známých moravských písní. Tehdy se jednalo o jakýsi předvoj budoucí kapely. Později jejich spolupráce pokračovala studiem dalších písní, až jejich počet dosáhl úctyhodné stovky. Po pravidelných zkouškách tak nejprve vznikl duet, který též začal příležitostně vystupovat na veřejnosti. Jejich vůbec první koncert se uskutečnil v Městském divadle v Mostě, ale právě tak účinkovali i se Severočeskou dudáckou kapelou.

     V další etapě se začali ozývat někteří další muzikanti, kteří projevili zájem spolupracovat na moravském folkloru, který je sice v našem regionu Ústecka dost netradiční, ale se kterým už měli mnozí své dlouholeté profesní zkušenosti. Mezi nimi houslista Jiří Žamboch z Pěveckého sdružení severočeských učitelů a Krušnohorského sboru, který se folklornímu hudebnímu stylu dosti věnoval a dokonale rozuměl aranžování a stylu těchto písní. K němu se přidal další houslista a violista s bohatými hudebními zkušenostmi, mimo jiné také v operetě-František Růženec, ale i někteří další hudebníci. Postupně se tak podařilo dát dohromady ještě s dalšími vokalisty celý soubor, takže začali hrát v sedmičlenném až dvanáctičlenném obsazení.

     V současné době se potom obsazení souboru, jehož členové působí v regionu Teplicka a Ústecka, ustálilo do určité stabilní podoby. Vedoucím je profesní hudebník, kytarista a zpěvák Adam Šmejkal, zpěvákem Martin Kolacia, výrazným stylovým aranžérem souboru a prvním houslistou se stal Jiří Žamboch, druhým houslistou a vokalistou František Růženec. Patří k nim i zpěvačky Dana Bednářová s Martou Vlčkovou, která hraje rovněž na kontrabas i zpěvák David Pražák, jinak též hráč na akordeon a trubku. S tímto pevným jádrem souboru příležitostně spolupracují i někteří další, např. Slavomír Pastirčák-zvukař a hráč na basovou kytaru. Pavel Pecka –hráč na zobcovou flétnu, Jaroslav Pelc- hráč na kontrabas i dlouholeté zpěvačky Alena Kotyšánová a Margita Salačová.

     Vedoucí  souboru Adam Šmejkal nikdy neplánoval hrát vyloženě autentickou moravskou muziku, třeba i s cimbálem, ale neváhal vytvořit určitou originální specifickou folklorní hudbu v neobvyklém obsazení. Proto u nich nechybí třeba ani akordeon.Pokud se jedná o některé vzory, ze kterých soubor rád čerpá, můžeme jmenovat třeba Hanu a Petra Ulrychovi s jejich zvláštním stylem hudby, folklorem a specifickými skladbami, které soubor KOLACIA rád zařazuje do svého repertoáru. Obdobným vzorem je pro ně též Hradišťan, jejichž složitější kompozice jsou povýšené téměř na symfonický folklor.

     Po určitém přílivu i odlivu některých hudebníků složení kapely vykrystalizovalo do současné podoby, kdy se všichni ztotožnili s tímto stylem hudby, takže mohou plnit veškeré nároky, které jsou na ně kladeny. Po prvních vystoupeních ještě v malém obsazení nyní soubor KOLACIA účinkuje při různých příležitostech na Mostecku a Teplicku obvykle ve spojitosti s koncerty Pěveckého sdružení severočeských učitelů. Je však možné se s nimi též setkat při pořádání určitých městských akcích, právě tak jako v některých penzionech či domech seniorů. Soubor KOLACIA patří k velice tvárným tělesům, stále se vyvíjí a zdokonaluje a nebrání se ani dalším hudebním, pěveckým nebo tanečním variacím. Přáním vedoucího Adama Šmejkala přitom zůstává stavět a budovat profesní zdatnost souboru. Obměňovaný i nově nastudovaný repertoár by pak soubor rád nabídl a předvedl při svých dalších možných vystoupeních.

     O nás napsal PAVEL KOVÁŘ v měsíčníku REGIO

V případě, že považujete některé informace či sdělení za opravdu důležité, můžete je v textu zvýraznit například takto.


Historie působení souboru

Zde je vhodné popsat, kdo jsou Vaši cíloví uživatelé a proč je právě tento projekt pro ně důležitý. Důležité je Vaše návštěvníky také motivovat, aby se na tyto stránky pravidelně vraceli.